Categorie: ALV

Tennis in je buurt!

Dinsdag 5 Maart ALV. Kom ook!

Beste leden, Hierbij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 5 maart 2024 met de daarbij behorende documenten. Wij hopen op een grote opkomst. Dit zijn de stukken: ALV jaarverslag 2023 vergadering 5 maart 2024 BijlageICTenTechniek2024 Notulen 20230307 ALV TV Meerburg Met sportieve groet, Het bestuur  


februari 26, 2024 0

Algemene Leden Vergadering: dinsdag 7 maart 2023 vanaf 19.30

Het bestuur nodigt jullie leden uit voor de ALV. Bijgaand de stukken voor de ALV op dinsdag 7 maart 2023. We starten om 19.30. ALV jaarverslag 2022 vergadering 7 maart 2023   Techniek en ICT2023v5  


februari 9, 2023 0

ALV TV Meerburg 2022

ALV TV Meerburg ALV jaarverslag 2021 vergadering 15 maart 2022 Notulen vergadering 23 maart 2021 jaarverslag P12 2019-P11 2020 Bijlage Techniek en ICT TV Meerburg kascontrole 2021 Geachte leden van TV-Meerburg, We nodigen jullie uit voor onze jaarlijkse ALV op dinsdag 15 maart 2022 om 20.00, met een inloop van 19.30. Het belang van de ALV is hoog…
Lees verder


maart 13, 2022 0

ALV: Dinsdag 23 Maart 2021 om 20.00, inloop vanaf 19.30!

Geachte leden van TV-Meerburg, Bijgaand nodig we jullie uit voor onze jaarlijkse ALV op dinsdag 23 maart 2021 om 20.00, met een inloop van 19.30. Dit keer via Zoom. Bijgaand een link naar onze stukken met daarin o.a. de uitnodiging naar de zoomsessie, de agenda, de begroting voor aankomend jaar, het verslag van de kascommissie,…
Lees verder


maart 7, 2021 0

ALV 2020: TV Meerburg kiest voor Provision banen en LED verlichting

  Dinsdag 18 februari was de ALV van TV Meerburg. Onder een grote opkomst (meer dan 40 leden) werd er o.a. besloten over de nieuwe banen en LED verlichting. In de vergadering werd unaniem besloten voor Provision banen (Firma Antea) en Lumosa LED verlichting (Firma Strago). Het bestuur gaat nu aan de slag met de…
Lees verder


februari 20, 2020 0

ALV 2020 – dinsdag 18 februari

Dinsdag 18 februari is de ALV. Bijgaand de agenda en het jaarverslag van afgelopen ALV. TV Meerburg ALV jaarverslag 2019 d.d. 18-02-2020 v02


februari 18, 2020 0