ALV TV Meerburg 2022

Tennis in je buurt!

ALV TV Meerburg 2022

maart 13, 2022 ALV 0

ALV TV Meerburg

ALV jaarverslag 2021 vergadering 15 maart 2022

Notulen vergadering 23 maart 2021 jaarverslag P12 2019-P11 2020

Bijlage Techniek en ICT

TV Meerburg kascontrole 2021

Geachte leden van TV-Meerburg,

We nodigen jullie uit voor onze jaarlijkse ALV op dinsdag 15 maart 2022 om 20.00, met een inloop van 19.30.

Het belang van de ALV is hoog daar er 3 bestuursleden hun taken zullen neerleggen:
– Voorzitterschap vacant. Corine blijft tot uiterlijk de ALV van 2023 voorzitter
– Algemeen bestuurslid vacant. Joop blijft tot uiterlijk de ALV van 2023 Algemeen bestuurslid.
– Penningmeester Vacant. Paul is sinds 24-02-2016 Penningmeester. In principe loopt de periode van Penningmeesterschap af op 24-02-2024. Dan heeft Paul tweemaal een periode van vier jaar er op zitten.

In de bijlage treft u het ALV jaarverslag 2021 met daarin:
– de agenda
– de ontvangen verslagen van de diverse commissies
– de cijfers van 2021: december 2020 t/m november 2021
– de begroting van 2022: december 2021 t/m november 2022.

In een aparte bijlage treft u aan:
– Bijlage Techniek en ICT (volgt via aparte mail)
– de notulen van vorig jaar
– het verslag van de kascommissie.

Mocht u de algemene ledenvergadering niet bij kunnen wonen dan vernemen wij dit
graag via bestuur@tvmeerburg.nl.

Met vriendelijke groeten

Bestuur TV Meerburg