Dinsdag 5 Maart ALV. Kom ook!

Tennis in je buurt!

Dinsdag 5 Maart ALV. Kom ook!

februari 26, 2024 ALV 0

Beste leden,

Hierbij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 5 maart 2024 met de daarbij behorende documenten.
Wij hopen op een grote opkomst.

Dit zijn de stukken:
ALV jaarverslag 2023 vergadering 5 maart 2024
BijlageICTenTechniek2024
Notulen 20230307 ALV TV Meerburg

Met sportieve groet,

Het bestuur