Informatieavond nieuwe banen en LED verlichting

Tennis in je buurt!

Informatieavond nieuwe banen en LED verlichting

januari 19, 2020 Uncategorized 0

Beste leden,

Het bestuur heeft afgelopen periode verschillende nieuwe banen en LED verlichting bekeken en onderzocht. Op dinsdag 11 februari in ons clubgebouw willen we de verschillende opties presenteren en ook aangeven welke optie namens het bestuur de voorkeur heeft. Dit willen we dan voorleggen voor instemming in de ALV van 18 februari. In deze ALV is er geen ruimte voor discussie over de opties en zal alleen gestemd worden over de voorgelegde voorkeur. Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze vergadering die begint om 20.00 uur. U bent vanaf 19.30 uur welkom in ons clubgebouw voor een kop koffie of thee.

Agenda:
1. Opening
2. Presentatie van de 3 opties baanondergronden
Provision
• Porous Kushion Court (huidige baansoort)
Claytech
3. Presentatie van de 3 opties LED verlichting
• Philips 340 Lux
• Lumosa 375 Lux
• LuxImprove 400 Lux
4. Rondvraag
5. Sluiting, het bestuur biedt u een drankje aan in het clubhuis van de vereniging.
Als u op de link (Provision en/of Claytech) klikt ziet u ook een leuke video van de testbevindingen van het TV Meerburg testteam.
Heeft u aanvullende punten of vragen voor de rondvraag dan verzoek ik u deze uiterlijk 7 februari 2020 aan te leveren bij: secretaris@tvmeerburg.nl. Ook kunt u zich op dit e-mail adres opgeven, zodat wij een inzicht krijgen over de te verwachten opkomst. Op ditzelfde e-mail adres kunt u stukken voor deze vergadering opvragen. Bij de vergadering liggen enkele exemplaren van deze stukken ter inzage. Voor de duidelijkheid op deze avond zijn de banen gesloten voor tennis.

Mocht u verhinderd zijn en toch willen stemmen. Geef dan een volmacht af aan iemand die wel aanwezig is op de ALV en stuur deze naar de secretaris. Een volmacht kan volstaan met een kort briefje waarbij u aangeeft aan wie u de volmacht geeft. De volmacht is pas geldig als hij zowel door u als de gemachtigde is ondertekend. Volmacht moet voor aanvang van de ALV binnen zijn.

Graag tot 11 februari a.s.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Joop Palotz
Secretaris TV Meerburg

Kooikerspad 3, 2382 EA Zoeterwoude-Rijndijk tel: 071-5896040
E-mail: info@tvmeerburg.nl, secretaris@tvmeerburg.nl.