ALV: Dinsdag 23 Maart 2021 om 20.00, inloop vanaf 19.30!

Tennis in je buurt!

ALV: Dinsdag 23 Maart 2021 om 20.00, inloop vanaf 19.30!

maart 7, 2021 ALV 0

Geachte leden van TV-Meerburg,

Bijgaand nodig we jullie uit voor onze jaarlijkse ALV op dinsdag 23 maart 2021 om 20.00, met een inloop van 19.30. Dit keer via Zoom.

Bijgaand een link naar onze stukken met daarin o.a. de uitnodiging naar de zoomsessie, de agenda, de begroting voor aankomend jaar, het verslag van de kascommissie, de meerjarenbegroting, en als primeur dit jaar ook een video jaarverslag van het afgelopen jaar met een vooruitblik naar het nieuwe jaar.

,ALV jaarverslag 2020 vergadering 23 maart 2021

TV Meerburg kascontrolecie 2020

2021-2024 begroting

Video jaarverslag

Notulen ALV 2020 TV Meerburg

Mvgr.,

Bestuur TV Meerburg

 

 

 

SubsidieAanvraagTVMeerburg20210322